Найдено 200+ «U»

URBAN MIX

Малая энциклопедия русского рока

Группа "Urban Mix" образовалась в 1997 году Егором Суровцевым и Андреем Горшковым. Первые эксперименты группы воплотились в альбом "Солнце не взойдет никогда".В

UART

Англо-український комп'ютерний словник

див. «Universal Asynchronous Receiver/Transmitter»

UDMA 100

Англо-український комп'ютерний словник

cім'я швидкодіючих режимів обміну даними з жорсткими дисками, що забезпечують швидкість 100 Мбайт/с

UDMA 133

Англо-український комп'ютерний словник

cім'я швидкодіючих режимів обміну даними з жорсткими дисками, що забезпечують швидкість 133 Мбайт/с

UDMA 66

Англо-український комп'ютерний словник

cім'я швидкодіючих режимів обміну даними з жорсткими дисками, що забезпечують швидкість 66 Мбайт/с

ULTRA HIGH FREQUENCY

Англо-український комп'ютерний словник

(UHF) ультра високі частоти (300 MHz - 3 GHz)

ULTRA LARGE-SCALE INTEGRATION

Англо-український комп'ютерний словник

(ULSI) ультра великомасштабна інтеграція (понад 1000000 електронних компонентів на чіп)

UNARY OPERATOR

Англо-український комп'ютерний словник

знак унарної (одномісної) операції

UNATTENDED

Англо-український комп'ютерний словник

працюючий без оператора (про обчислювальну систему)

UNBALANCED BRACKETS

Англо-український комп'ютерний словник

незакриті (квадратні) дужки; незбалансовані дужки

UNBOUND VARIABLE

Англо-український комп'ютерний словник

незв'язана перемінна (не має значення)

UNBUNDLED ATTRIBUTE

Англо-український комп'ютерний словник

конкретний атрибут (у машинній графіці)

UNCONDITIONAL BRANCH, UNCONDITIONAL JUMP

Англо-український комп'ютерний словник

безумовний перехід, операція безумовного переходу

UNDECLARED SYMBOL, UNDEFINED SYMBOL

Англо-український комп'ютерний словник

невизначений символ, невизначений ідентифікатор

UNDERFLOW

Англо-український комп'ютерний словник

1 утрата значимості, негативне переповнення 2 вихід за нижню границю

UNDERLYING STRUCTURE

Англо-український комп'ютерний словник

глибинна структура; внутрішня структура

UNDO

Англо-український комп'ютерний словник

відкат, скасування (команди); повернення (у діалогових редакторах і системах програмування)

UNDOCUMENTED FEATURE

Англо-український комп'ютерний словник

неописаний засіб (програмного продукту)

UNIFORM RESOURCE IDENTIFIER

Англо-український комп'ютерний словник

(URI) адреса ресурсу, доступного через інтернет

UNIFORM RESOURCE NAME

Англо-український комп'ютерний словник

(URN) URI, який є доступним протягом досить тривалого часу

UNIFORM SCALING

Англо-український комп'ютерний словник

однорідне масштабування (у машинній графіці)

UNINITIALIZED VARIABLE

Англо-український комп'ютерний словник

неініціалізована перемінна (що має невизначене значення)

UNIPLEXED INFORMATION AND COMPUTING SYSTEM

Англо-український комп'ютерний словник

(UNIX) Юнікс (операційна система, розроблена Кеном Томпсоном і Денісом Рітчі в компанії ATA&T Bell Laboratory в 1969р. для використання в міні комп'ютерах. Напис

UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

1 (функціональний) пристрій 2 елемент; одиниці 3 модуль (програми) 4 одиниця виміру

UNIT SEPARATOR

Англо-український комп'ютерний словник

(US) символ роздільника елементів (у коді ASCII представлений числом 31)

UNIVERSAL ASYNCHRONOUS RECEIVER/TRANSMITTER

Англо-український комп'ютерний словник

(UART) універсальний асинхронний прийомопередавач (інтегральна схема, яка замінює паралельний потік даних на послідовний і навпаки)

UNIVERSAL SERIAL BUS

Англо-український комп'ютерний словник

(USB) зовнішня послідовна шина, що дозволяє під'єднати до PC периферійні пристрої різних типів

UNIVERSAL SET

Англо-український комп'ютерний словник

универсум, універсальна безліч

UNIX

Англо-український комп'ютерний словник

див. «UNIpleXed Information and Computing System»

UNIX-TO-UNIX ENCODING

Англо-український комп'ютерний словник

(UUENCODE) старий спосіб додавання 8-бітних двійкових файлів до e-mail

UNLOAD

Англо-український комп'ютерний словник

1 знімати (носій із зовнішнього запам'ятовуючого пристрою) 2 розвантажувати (обчислювальну систему)

UNMASKED INTERRUPT

Англо-український комп'ютерний словник

дозволене (немасковане) переривання

UNPACKED DECIMAL REPRESENTATION

Англо-український комп'ютерний словник

незапакований формат представлення десяткових чисел

UNPRINTABLE CHARACTER

Англо-український комп'ютерний словник

1 символ, що не друкується, (не має стандартного графічного представлення) 2 керуючий символ

UNSTRUCTURED EXIT

Англо-український комп'ютерний словник

неструктурний вихід (у мовах структурного програмування)

UNSUPPORTED PROGRAM

Англо-український комп'ютерний словник

програма, що не підтримується розроблювачем

UNWIND

Англо-український комп'ютерний словник

1. n повернення у вихідний стан; вихід з декількох вкладених блоків (при обробці особливої ситуації) 2. v розкривати цикл (перетворити в програмі цикл в еквівал

UP OPERATION

Англо-український комп'ютерний словник

операція "звільнити", звільнення (семафора)

UPDATE

Англо-український комп'ютерний словник

1. n оновлення, модифікація 2. v оновлювати, модифікувати

UPDATE BY COPY

Англо-український комп'ютерний словник

модифікація зі створенням нової версії

UPDATE IN SITU

Англо-український комп'ютерний словник

модифікація без створення нової версії, модифікація на місці

UPGRADE

Англо-український комп'ютерний словник

удосконалювати, збільшувати потужність

UPLOAD

Англо-український комп'ютерний словник

завантажувати, пересилати (у головну ЕОМ)

UPPER-CASE

Англо-український комп'ютерний словник

заголовна; прописна верхнього регістра (про букви)

UPWARD COMPATIBILITY

Англо-український комп'ютерний словник

сумісність знизу нагору (з молодшими чи пізніше розробленими моделями)

UPWARD REFERENCE

Англо-український комп'ютерний словник

посилання нагору (у програмі з перекриттями)

USB 1.1

Англо-український комп'ютерний словник

обмін даними із швидкістю до 12 Мбіт/сек

USB 2.0

Англо-український комп'ютерний словник

обмін даними із швидкістю до 480 Мбіт/сек

USE BIT

Англо-український комп'ютерний словник

біт використання (у системах з віртуальною пам'яттю)

USER ACCOUNT

Англо-український комп'ютерний словник

бюджет користувача; дані про бюджет користувача

USER AREA

Англо-український комп'ютерний словник

пам'ять користувача (частина оперативної пам'яті, виділена під завдання користувача)

USER BREAK

Англо-український комп'ютерний словник

переривання користувачем, переривання від користувача

USER DATAGRAM PROTOCOL

Англо-український комп'ютерний словник

(UDP) протокол передачі даних (входить до складу протоколів TCP/IP)

USER IDENTIFICATION

Англо-український комп'ютерний словник

1 ідентифікація користувача (для визначення його повноважень) 2 код користувача

USER INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

інтерфейс користувача, користувальницький інтерфейс

USER MODE

Англо-український комп'ютерний словник

непривілейований режим, режим завдання

USER NODE

Англо-український комп'ютерний словник

1 абонент мережі 2 користувальницька (робоча) станція (локальної мережі)

USER PROCESS

Англо-український комп'ютерний словник

користувальницький процес, процес користувача

USER-DEFINED KEY

Англо-український комп'ютерний словник

1 ключ користувача 2 визначена користувачем клавіша

USER-DEFINED MACRO

Англо-український комп'ютерний словник

макрокоманда користувача; макрокоманда, визначена користувачем

USER-DEFINED TYPE

Англо-український комп'ютерний словник

визначений користувачем тип (даних)

UTILITY FUNCTION

Англо-український комп'ютерний словник

1 функція корисності 2 сервісна програма, утиліта

ADDRESSING UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

мінімальний адресований елемент пам'яті (біт, байт, слово, сегмент, сторінка, блок)

ARITHMETIC AND LOGICAL UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

(ALU) арифметико-логічний пристрій, АЛП, арифметичний пристрій, АП

AUDIO RESPONSE UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

(ARU) пристрій аудіо (мовного) виводу

AUTHORIZED USER

Англо-український комп'ютерний словник

1 зареєстрований користувач 2 привілейований користувач

CLOSED USER GROUP

Англо-український комп'ютерний словник

замкнута група користувачів (у мережі передачі даних)

COMPILATION UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

одиниця трансляції, одиниця компіляції

COMPUTER USAGE DATA

Англо-український комп'ютерний словник

інформація про використання машинних ресурсів

COMPUTER USER

Англо-український комп'ютерний словник

користувач обчислювальної системи

CONTROL UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

1 пристрій керування 2 центральний процесор, ЦПП

DISK UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

дисковий запам'ятовуючий пристрій; нагромаджувач на магнітних дисках, НМД

EXTENSIBLE USER-INTERFACE LANGUAGE

Англо-український комп'ютерний словник

(XUL) мова розмітки, тотожна з HTML, але основана на XML

GRAPHICAL USER INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(GUI) графічний інтерфейс користувача

INTERACTIVE UTILITY

Англо-український комп'ютерний словник

інтерактивна сервісна програма; діалогова сервісна програма

LEAST FREQUENTLY USED REMOVAL

Англо-український комп'ютерний словник

(LFU) видалення елементів, що рідко використовуються (у системах керування віртуальною пам'яттю)

LEAST RECENTLY USED REMOVAL

Англо-український комп'ютерний словник

(LRU) видалення "старих" (одиниць) (у системах керування віртуальною пам'яттю)

LOGICAL UNIT TEST

Англо-український комп'ютерний словник

логічна перевірка, логічний контроль

MEMORY UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

1 запам'ятовуючий пристрій, ЗП 2 комірка пам'яті

MULTISTATION ACCESS UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

(MSAU) концентратор доступу до багатьох станцій одночасно

NETWORK ACTIVE UPSTREAM NEIGHBOR

Англо-український комп'ютерний словник

(NAUN) у мережі IEEE 802.5 найближчий верхній активний пристрій

NETWORK USER INTERFACE

Англо-український комп'ютерний словник

(NUI) мережевий інтерфейс користувача

PROGRAM UNIT

Англо-український комп'ютерний словник

модуль (відносно незалежна частина програми)

REMOTE USER

Англо-український комп'ютерний словник

мобільний (дистанційний) користувач

TERMINAL USER

Англо-український комп'ютерний словник

діалоговий (термінальний) користувач

АППАРАТ МОЧЕПОЛОВОЙ (URINOGENITAL, UROGENITAL)

Медицинские термины

совокупность мочевых и половых органов, связанных единством происхождения. Источник: "Медицинский словарь"

БАЗАЛИОМА (RODENT ULCER)

Медицинские термины

см. Карцинома базально-клеточная. Источник: "Медицинский словарь"

БОЛЕЗНЬ КЛЕНОВОГО СИРОПА (MAPLE SYRUP URINE DISEASE)

Медицинские термины

врожденный дефект метаболизма аминокислот, приводящий к появлению в моче большого количества валина, лейцина, изолейцина и аллоизолейцина, вследствие чего она пр

КАНАЛЕЦ ПОЧЕЧНЫЙ (RENAL TUBULE, URINIFEROUS TUBULE)

Медицинские термины

тонкая трубчатая часть нефрона, в которой вода и различные растворен- ные вещества повторно всасываются в кровь (благодаря этому образуется окончательная моча -

КОСТЬ КРЮЧКОВИДНАЯ (HAMATE BONE, UNCIFORM BONE)

Медицинские термины

крючковидная кость запястья (см. Запястье). По бокам она соединяется с головчатой и трехгранной костями, сзади - с полулунной костью, а спереди - с четвертой и п

МАТКА ДВОЙНАЯ (DOUBLE UTERUS)

Медицинские термины

см. Матка удвоенная. Источник: "Медицинский словарь"

МАТКА УДВОЕННАЯ (UTERUS DIDELPHYS), МАТКА ДВОЙНАЯ (DOUBLE UTERUS)

Медицинские термины

врожденный дефект развития матки, характеризующийся удвоением матки или ее тела в связи с неполным слиянием двух парамезонефрических (мюллеровых) протоков на эта

МАТОЧКА, МЕШОЧЕК ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ (UTRICLE, UTRICULUS)

Медицинские термины

1. Наибольший из двух мешочков преддверной части перепончатого лабиринта внутреннего уха. Он заполнен эндолимфой, а на его внутренней поверхности находится пятно

НОГОТЬ (NAIL, UNGUIS)

Медицинские термины

производное эпидермиса, роговая пластинка, состоящая из кератина и лежащая на соединительнотканном ногтевом ложе на дорсальной поверхности концевой фаланги каждо

ООН: БАПОР - UNRWA

Энциклопедия Кольера

ООН: БАПОР - UNRWAК статье ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ООНБлижневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) учрежден

ОТДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ (INTENSIVE THERAPY UNIT, ITU)

Медицинские термины

отделение больницы, где осуществляется интенсивная терапия. Медицинскую помощь в этом отделении оказывают врачи различных специальностей; контингент отделения со

СИНДРОМ ГЕМОЛИТИКОУРЕМИЧЕСКИЙ (HAEMOLYTIC URAEMIC SYNDROME)

Медицинские термины

состояние, при котором у человека наблюдается внезапное быстрое разрушение эритроцитов (см. Гемолиз), вызванное острой почечной недостаточностью, возникшей в рез

СИСТЕМА СИ (SI UNITS), СИСТЕМА ЕДИНИЦ МЕЖДУНАРОДНАЯ (SYSLEME INTERNATIONAL D'UNITES)

Медицинские термины

получившая всемирное одобрение система единиц, которая в настоящее время применяется для любых научных целей. Эта система основывается на трех основных единицах

ТЕСТ МАННА-УИТНЕЯ U (MANN- WHITNEY V TEST)

Медицинские термины

см. Значимость.ТЕСТ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (intelligence test) - стандартизированный метод оценки интеллектуальных способностей человека. Полученные в ходе

УСТАНОВКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ (DENTAL UNIT)

Медицинские термины

комплекс стоматологического оборудования, в состав которого входят:бормашины, аспиратор, шприц для продувания зубной полости сжатым воздухом и ультразвуковой инс

ЧАСТОТА МОЧЕИСПУСКАНИЯ (FREQUENCY OF URINE)

Медицинские термины

частота выделения мочи, которая обычно является показателем наличия у человека мочеполовых расстройств и заболеваний, которые сопровождаются полиурией. Источник

ЯЗВА КАУЧУКОВАЯ (CHICLERO'S ULCER)

Медицинские термины

разновидность лейшманиоза кожи, вызываемая паразитами Leishmannia tropica mexicana. Болезнь особенно распространена в Панаме, Гондурасе, а также на берегах Амазо

ЯЗВА МАРЬОЛИНА (MARIOLIN'S ULCER)

Медицинские термины

карцинома, развивающаяся по краю имеющейся на коже хронической язвы (чаще всего варикозной язвы кожи голеностопного сустава). Источник: "Медицинский словарь"

ЯЗВА ТРОПИЧЕСКАЯ (TROPICAL ULCER), ЯЗВА НАГА (NAGA SORE)

Медицинские термины

кожное заболевание, часто встречающееся в регионах с влажным тропическим климатом. Оно характеризуется появлением большой открытой, покрытой струпьями язвы на ме

ЯЗВА ХАННЕРА (HUNNER'S ULCER)

Медицинские термины

см. Цистит интерстициальный. Источник: "Медицинский словарь"

Время запроса ( 1.748637344 сек)
T: 1.753350646 M: 1 D: 0